"UIENFABRIEK" RIJNSBURG

 Veel Katwijkers en Rijnsburgers hadden in de vorige eeuw een baan in de conservenfabriek van van der Vijver in Rijnsburg welke in de volksmond “de uienfabriek” werd genoemd. Veel van de medewerkers  die in de fabriek werkten brachten een specifieke geur mee naar huis, zodat menigeen zich die geur nog kan herinneren.

Een voormalig vrijwilliger van het museum in Rijnsburg een opmerking dat er in het depot van het museum glas-in-lood ramen zouden staan van de zogenaamde “uienfabriek” in Rijnsburg.

Als fanatiek glas-in-lood liefhebber maakte ik een afspraak met het museum. In een hoek van het depot waren de houten ramen met daarin glas-in-lood opgeslagen. Samen met een medewerker van het depot werden de ramen tevoorschijn gehaald en in het licht gefotografeerd. Het bleken 14 ramen te zijn met daarop de producten en de werkzaamheden gebrandschilderd.

Een zestal ramen met afbeeldingen van de producten die in de conservenfabriek werden ingemaakt. We zien daarop zilveruitjes, aardbeien, bessen, frambozen,kersen, bloemkool enz.

Een aantal ramen met werkzaamheden zoals sorteren van de producten door vrouwen en kuipers die de tonnen dichtsloegen.

Er is een raam met een paar jaartallen erop 1916 en 1953 wat te maken zou moeten hebben met  een heropening na een verbouwing of iets dergelijks .

Ook een paar ramen met daarop een paar binnenschepen die tonnen inladen en vervoeren.

De medewerkers van het museumdepot hebben een aantal oude foto’s van de fabriek gevonden, maar daarop is niet te zien waar die glas-in-lood ramen hebben gezeten.

Gevraagd naar namen van oud medewerkers leverde de naam van Arie van Dijke op die veel meer zou moeten weten over de geschiedenis van de fabriek. Ook geïnformeerd naar de mogelijkheid of er ergens nog een archief van de fabriek beschikbaar is, maar tot nu toe geen positief resultaat.

Tijdens een gesprek met de hr. Arie van Dijke kwam er langzaam duidelijkheid over de ramen en waar die in de fabriek gesitueerd zouden moeten zijn

De familie van der Vijver was een voorname familie die in de plaatselijke gemeenschap veel functies vervulde. Zo werd de eerste steen van de kleuterschool aan de Korte Vaart 2 gelegd door Mevr. van der Vijver. Ook is daar een periode in 2015 ons glas-in-lood atelier gevestigd ( antikraak) geweest.

Gezocht is naar een verband in volgorde en aansluiting van de ramen, maar waarschijnlijk missen er een paar ramen. Er wordt nu gezocht naar oude foto’s van het geheel van de ramen. Misschien zijn er mensen die bij de overdracht van de ramen foto’s hebben gemaakt. Volgens de hr. Van Dijke zijn de ramen mede geschonken door de personeelsvereniging waain hij ook een functie had.

Op een van de ramen wordt vermeld dat de gebroeders Dullaart uit Leiden de ramen gemaakt hebben.

Er zijn een aantal contacten geweest die meer licht bieden op de plek waar de glas-in-lood ramen, die in het depot van het Rijnsburgse museum liggen, in de toenmalige conservenfabriek hebben gezeten.
Na diverse contacten met een aantal van der Vijvers is er op een geven moment een afspraak gemaakt met de 91 jarige mevr. Groen - van der Vijver uit Oegstgeest, een dochter van de toenmalige directeur C.D. van der Vijver. Zij heeft haar kinderen en kleinkinderen gevraagd of er nog iets van een archief van de fabriek over is gebleven waar misschien nog foto’s van de ramen te vinden zouden zijn. Maar helaas geen resultaat.
De fabriek is in de jaren 60 uit de vorige eeuw gefuseerd met Spyer Brothers uit Geertruidenberg de zogenaamde “juinfabriek”, die later weer fuseerde met Zwanenburg en toen SVZ ( Spyer-Van der Vijver- Zwanenburg) ging heten en daarna weer werd overgenomen door Nutricia. Waar dan een archief van de oude conservenfabriek van der Vijver blijft is niet meer te achterhalen.
Onderstaand de bouwtekening van de hoofdingang met daarbij een oude foto.
Samen met Arie van Dijke, de toenmalige chef onderhoud, is nog weer een bezoek gebracht aan het depot van het museum en hebben daar een bouwtekening gevonden waarop een geveltekening de ingangspui met 14 ramen te zien is.
Hoogstwaarschijnlijk zijn de ramen geplaatst geweest rond de hoofdingang en er is geprobeerd een compositie met de foto’s te maken hoe de ramen er geplaatst zouden kunnen zijn.
Helaas heeft er nog niemand gereageerd die nog weet hoe die ramen rond de ingang gesitueerd waren of een foto beschikbaar heeft van de “onthulling” tijdens een feestelijke bijeenkomst in 1953 ( het jaartal genoemd op een van de ramen ).
Er is ook navraag gedaan bij de Hr. Dullaart van atelier de l’Art uit Oegstgeest, wiens vader waarschijnlijk de ramen gemaakt heeft in het bedrijf van de toenmalige gebroeders Dullaart te Leiden die de ramen gebrandschilderd hebben. Er zal nog nagezocht worden in een oud archief of er nog iets te vinden is.
Mocht een lezer door deze compositie zich iets herinneren of een foto beschikbaar hebben, dan houdt Jan ter Haar zich aanbevolen en wie al de ramen wil bekijken is welkom op zijn website www.glassartpluslood.nl

Compositiefoto zoals waarschijnlijk de ramen hebben gezeten

Foto van de oude ingang van de fabriek met daarin getekend de plek van de ramen waar het glas-in-lood waarschijnlijk is geplaatst.

gedeelte van de bouwtekening met ingangspui, gevonden in depot van Museum Rijnsburg. Het aantal van 14 ramen klopt. Dus hier hebben ze gezeten!