Glas-in-lood dorpskerk Valkenburg

In de dorpskerk van de Hervormde Kerk te Valkenburg kunnen we twee glas-in-lood ramen bewonderen ter herinnering aan de begindagen van de Tweede Wereldoorlog.

De ramen zijn geschonken door de verenigde  oud strijders van het voormalige  4e Regiment Infanterie die betrokken waren in de strijd rond Valkenburg in de begindagen mei 1940.

Het eerste raam werd geschonken in 1970 tijdens de herdenking van de gevallenen en is ontworpen door G.N. Jilleba, de opa van de huidige glazenier Jilleba uit Leiden. Het ontwerp symboliseert de overwinning met een licht kruis voor een decoratieve zon in lichtblauw met daarboven de tekst “ in hoc signo vinces” wat betekent  “in dit teken zult gij overwinnen”. Daaronder voor een achtergrond van donkerblauw het brandend vuur dat naar de aarde reikt als symbool voor het geweld van de oorlog.

Achter de tekst “in hoc signo vinces” schuilt de geschiedenis van de overwinning van de eerste Christelijke Romeinse keizer Constantijn die voor de poort van Rome stond om de “onoverwinlijke” macht van keizer Maxentius te verslaan. Op de avond voor de beslissende strijd verscheen hem in het licht van de zon een kruis aan de hemel  met daarom heen in blinkende letters : IN HOC SIGNO VINCES”  IN DIT TEKEN ZULT GIJ OVERWINNEN. Hij liet het kruisteken op zijn banier aanbrengen en de volgende dag bevrijdde hij Rome van de tiran en kreeg de stad weer vrijheid van geloof en werd Constantijn  de eerste christelijke keizer van Rome.

Tijdens de herdenkingsdienst in 1970 sprak Aalmoezenier Vriens het openingswoord voor een volle kerk met de toenmalige burgemeester van ’t Wout en wethouders Langeler en Vis. De zangvereniging “Advendo” verleende de muzikale medewerking onder begeleiding van organist Torn.

Ds. Veldkamp sprak in zijn overdenking over het thema “Vrijheid” n.a.v. Philippenzen 2:5  “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Jezus Christus was.

Onder in het raam staat in een banderol de tekst “DE STRIJD OM VALKENBURG MEI 1940. Daaronder  aangeboden door 4.RI en III-2RA, de vereniging van oud strijders van het 4e regiment infanterie en compagnie III-2RA

Rechtsonder in de hoek  de ontwerper en de maker van het raam G.N. Jilleba Leiden 1970

Het tweede raam is geschonken op eenzelfde bijeenkomst van herdenking in 1977 en dit raam is ontworpen door de Katwijkse kunstenaar Bas Haasnoot en ook gemaakt bij het atelier van glazenier Jilleba uit Leiden.

Het raam symboliseert de vrede met in het midden een aantal kruizen diagonaal geplaatst met daarachter de opgaande zon en in de lucht een aantal vredesduiven. Het geheel geplaatst op bloeiende bloemen.

Onderaan de tekst in het groot "VREDE" en ook weer de tekst "aangeboden door het 4e regiment infanterie".

 

In de nok van de gevel boven de preekstoel is een raam geplaatst met daarop de zaaier, geflankeerd door een balk met daarin korenschoven afgebeeld. Dit beeld komt uit de gelijkenis in de bijbel over de zaaier die zijn zaad zaait in de goede aarde.

Dit raam is gerestaureerd door de glazenier Jilleba omdat dit raam door een storm zo beschadigd was dat het geheel opnieuw in het lood gezet moest worden.