Glas-in-lood Maranathakerk Rijnsburg

 

GLAS –IN-LOOD  RAMEN  MARANATHAKERK  RIJNSBURG

De glas-in-lood ramen van de Maranathakerk in Rijnsburg zijn typerend voor glas-in-lood  in de kerken  voor de jaren na de Tweede Wereldoorlog. In 1954 toen deze kerk gebouwd is kwamen er glas-in-lood ramen in van het atelier Liefkes uit Den Haag die al meer glas-in-lood had ontworpen voor kerken in de regio Den Haag. Bij navraag zijn er geen archieven meer beschikbaar gebleken met documentatie over de correspondentie van kunstenaar/atelier over de beweegredenen om in de zijwanden 30 ramen te plaatsen met als thema “Het onze Vader”  en bovenin de voorgevel 3 lange ramen over de gelijkenis van de verloren zoon. In de hal werden kleine ramen geplaatst met de symbolen van het begin en het einde, de alpha en de omega.

Het onze vader is in 30 ramen afgebeeld met verwijzingen naar teksten uit de bijbel die betrekking hebben op dat gedeelte van de tekst.

Zo is bij de eerste woorden "Onze VADER" het Alziend oog afgebeeld en een figuur met een boek met daarop de alpha en de omega verwijzend naar de vergankelijkheid van de mens. Bij de tekst "Die in de Hemelen zijt" zien we figuren met hun armen geheven naar de hemel waaruit een hand met stralen naar beneden komt.  "Uw NAAM worde geheiligd" krijgt afbeeldingen mee van lovende en prijzende figuren die muziek maken en offeranden brengen.

 Bij de laatste tekst “in der Eeuwigheid AMEN” zien we een phoenix oprijzend uit de as met daarboven weer het alziend oog met de tekst HALLELUJA. Zo zijn voor alle ramen ontwerpen gemaakt slaande op teksten uit de Bijbel

 

 

 In de hal zijn twee kleine ramen geplaatst met de symbolen van het begin en einde, de alpha en de omega. De alpha moet nog een keer gerestaureerd worden om de juiste alpha-vorm een A weer te krijgen. De omega is nog gaaf in diverse kleuren echt antiek glas.

 

 

Boven in de voorgevel lange ramen met digitaal geplaatst glas-in-lood met afbeeldingen van de gelijkenis van de verloren zoon. In het linkerraam de afbeelding van de zoon die met een goedgevulde buidel op stap gaat uitgezwaaid door zijn vader. In het middelste raam de berooide zoon tussen de varkens zijn situatie overdenkend met daaronder de tekst Lucas 15:11-32   en in het rechtse raam de verloren zoon weer terug in de armen van zijn vader.

 

 

Hans Liefkes jr. is de waarschijnlijke ontwerper van deze ramen alhoewel er in de jaren na de oorlog diverse kunstenaars en vaklieden in dienst van het atelier de ramen op aanwijzing uitvoerden. Hans Liefkes sr. kwam uit Duitsland en was geboren in Düsseldorf. Hij had veel ervaring opgedaan bij glasateliers in Frankrijk, Zwitserland en België. In 1919 richtte hij een eigen glasatelier op onder de naam Liefkes van der Gaag. Het compagnonschap met van der Gaag stopte na vier jaar en daarna vervaardigde hij op grote schaal bovenlichten, deurbeglazingen in opdracht van meerdere architecten. In de jaren 30 waren er 18 man in dienst waarvan veel glasschilders die in serie gebrandschilderde ornamenten op beglazingen aanbrachten. Hans jr. kwam in 1937 in het bedrijf en vooral na de oorlog legde hij zich toe op restauratie en nieuwbouw van kerkramen. 

 

Ook werden ontwerpen uitgevoerd van bekende kunstenaars zoals Chris Lebeau, Henry van der Stok en Pieter Hofman. Ook treft men ramen van hem aan in de aula van de begraafplaats in Rijnsburg, de H.Jeroen en de Gerardus Majellakerk te den Haag, de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam, de hervormde kerken in Terheijden, Hendrik Ido Ambacht en Deventer. Ook voor instanties zoals voor het hoofdkantoor van de Koninlijke Nederlandse Luchtmacht aan de Binkhorstlaan vervaardigde hij glas-in-lood ramen en voor de populaire melkinrichting De Sierkan te den Haag kwam ook het glas-in-lood uit atelier Liefkes.

In 1981 zijn der ramen gerestaureerd en opnieuw in het lood gezet en voorzien van beschermende hardglazen panelen door het toenmalige atelier de L'Art uit Leiden.