GLAS-IN-LOOD FLORA RIJNSBURG

In de gang naar de mijnzaal voor de veilingklok van de bloemenveiling Flora te Rijnsburg zijn schitterende gebrandschilderde glas-in-lood wapenramen geplaatst. Deze glas-in-lood ramen zijn daar geplaatst tijden de nieuwbouw van de nieuwe Flora. De gebrandschilderde wapenramen stellen de wapens van de gemeenten voor waar indertijd de kwekers gevestigd waren die de Flora hebben opgericht.

De veiling werd opgericht in 1914 op initiatief van zeventien Rijnsburgse kwekers in Café Coster, waar in het prille begin de bloemen op het biljart geveild werden. In 1917 werd begonnen met de bouw van een echt veilinggebouw aan de Splitsing in Rijnsburg, dicht bij de tramhalte, want de kopers van buitenaf kwamen veelal met de tram. In 1922 besloot een aantal kwekers die zich niet meer kon vinden in de organisatie van Flora om zich af te scheiden en een eigen veilingvereniging op te richten. De naam werd Bloemenlust en aan de Oegstgeesterweg waar later garage Dijksman zich vestigde, werd een eigen onderkomen gebouwd.

Tijdens de nieuwbouw van de oude Flora werden de glas-in-lood ramen die ontworpen waren door atelier Liefkes uit Den Haag in drie rijen boven de hoofdingang geplaatst.

Er is ook nog een mogelijkheid dat de ramen een periode elders in het oude gebouw hebben gezeten. Maar daar is, na verscheidene verhitte discussies tussen een aantal oud kwekers, geen helderheid over ontstaan.

Er zal nog worden nagezocht in het archief dat in Naaldwijk op het hoofdkantoor ligt of er nog foto’s zijn van de ramen in het oude gebouw. Tijdens de tweede wereldoorlog vorderde de Duitse Kriegsmarine de veiling voor opslag. Op een foto van de officieren voor de ingang van de veiling is te zien dat de glas-in-lood ramen in drie rijen boven de ingang waren gesitueerd. 

Op zondagochtend  5 augustus 2012 heeft een grote uitslaande brand het oude gebouw in de as gelegd.

In de nieuwe Flora  zijn de 18 wapenramen van de gemeenten rondom Rijnsburg in 1 groot raam aan het eind van de gang geplaatst waarvan twee dezelfde wapens voor de gemeente Veur en Voorschoten. Bij navraag waar Veur gelegen is schijnt  het vroeger een gemeente te zijn geweest tussen Voorschoten en Leidschendam. 

De wapens zijn geplaatst in een decoratief verdeelde achtergrond en ondersteund door een banier met de naam van de gemeente en geflankeerd door bloemen.

De ramen zijn gemaakt door Liefkes in Den Haag. Hans Liefkes sr. is de waarschijnlijke ontwerper van deze ramen alhoewel er diverse kunstenaars en vaklieden in dienst van het atelier de ramen op aanwijzing uitvoerden. In de jaren 30 waren er 18 man in dienst waarvan veel glasschilders die in serie gebrandschilderde ornamenten op beglazingen aanbrachten. Hans jr. kwam in 1937 in het bedrijf en vooral na de oorlog legde hij zich toe op restauratie en nieuwbouw van kerkramen. De glas-in-lood ramen van de Maranathakerk en de glas-in-lood ramen van de oude aula van de begraafplaats te Rijnsburg zijn ook door dit atelier vervaardigd.

Hopelijk komen er nog foto's tevoorschijn van de glas-in-lood ramen uit de oude Flora zodat we kunnen zien hoe ze voorheen geplaatst waren. 

 

 

De duitse kriegsmarine tijdens de oorlog voor de hoofdingang, daarboven de ramen zichtbaar.