Glas-in-lood Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

 

De glas-in-lood ramen van de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn hebben voor het grootste gedeelte geen gebrandschilderde afbeeldingen. Tijdens de restauratie van 1974 -1977 opperde men dat er een cadeau moest komen bij de afronding van de restauratie. Het comité van het verjaardagsfonds dacht in eerste instantie aan een prachtige lamp. Maar toen bij de voltooiing van de restauratie er fraaie lampen kwamen moest men wat anders bedenken. Men koos voor een gebrandschilderd raam en men had geluk dat in het comité de hr. C. Barnhoorn zitting had die op het gebied van tekenen en schilderen niet onbekend is in Katwijk. Men gaf hem de opdracht om een ontwerp te maken.

 

 

De voorstellingen in het raam zijn symbolisch. In het midden staat de prediker Johannes de Doper, aan wie de kerk eertijds gewijd was.

 

 

In het gedeelte erboven een duif als teken van de Heilige Geest.

 

 

Aan de linkerkant de bijbel van de avondmaalstafel als symbool van het Woord.

 

 

Aan de rechterkant een gedeelte van een gemetselde muur met daarop een troffel als herinnering aan de restauratie.

 

 

Het geheel staat in een kruisvorm als verwijzing naar het kruis van Golgotha. Onder het geheel een tekstband van het verjaardagsfonds i.s.m. Ds. Aarents, die in de restauratieperiode verbonden was aan de Dorpskerk. In de tekstband staat links “ Zo wordt gij ook zelve als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis”, in het midden staat “Ter herinnering aan de restauratie 1974-1977 o.l.v. architect Piet van der Sterre”, rechts de tekst “Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.

 

 

Voor het raam moest officiële goedkeuring worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze goedkeuring kreeg men in aug. 1984. De hr. Jilleba,  glazenier uit Leiden, kreeg de opdracht om dit raam te vervaardigen. De vrouw van de architect van der Sterre werd verzocht  als eerbetoon aan haar overleden man de officiële overdracht te komen verrichten en in aanwezigheid van het kerkbestuur, ds Aarents en de hr. Jilleba gebeurde dat op 17 november 1984.

 

Naast het grafmonument van Maria van Reygersberg en Willem van Lyere welke door de beeldhouwer Rombout Verhulst was vervaardigd heeft in het verleden ook een gebrandschilderd raam gezeten. De hr. Barnhoorn die als vrijwilliger verbonden is aan het museum ontdekte in de archieven een litho waarop een afbeelding van het gebrandschilderde raam met de familiewapens van beide historische figuren uit de graftombe.

 

 

Misschien is het mogelijk om tijdens een volgende restauratie van de glas-in-lood ramen deze gebrandschilderde afbeeldingen weer aan te brengen. Hiervoor zal men verder historisch onderzoek moeten doen naar afbeeldingen en kleuren van de familiewapens en zal er goedkeuring moeten komen van de Rijksgebouwendienst.